ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα

Vinyasa Morning Flow

8:30 AM

Με τον Χρήστο Μαμαλούκο

Κανε κλικ εδω

Stretching Yoga

7:00 PM

Με τη Σοφιάνα Γκούση

Κανε κλικ εδω

Stretching Yoga

8:15 PM

Με τη Σοφιάνα Γκούση

Κανε κλικ εδω

Τρίτη

VINYASA MORNING FLOW

8:30 AM

Με την Ειρήνη Δαμανάκη

Κανε κλικ εδω

Vinyasa Yoga

7:00 PM

Με την Ειρήνη Δαμανάκη

Κανε κλικ εδω

Vinyasa Yoga

8:15 PM

Με την Ειρήνη Δαμανάκη

Κανε κλικ εδω

Τετάρτη

Buti Yoga

7:00 PM

Με την Ειρήνη Δαμανάκη

Κανε κλικ εδω

Hatha

8:15 PM

Με τον Πάνο Κοντή

Κανε κλικ εδω

Πέμπτη

VINYASA MORNING FLOW

8:30 AM

Με τον Χρήστο Μαμαλούκο

Κανε κλικ εδω

Ashtanga

7:00 PM

Με την Σοφιάνα Γκούση

Κανε κλικ εδω

Vinyasa

8:15 PM

Με την Σοφιάνα Γκούση

Κανε κλικ εδω

Παρασκευή

Vinyasa Morning Flow

8:30 AM

Με τον Χρήστο Μαμαλούκο

Κανε κλικ εδω

HANDSTANDS & CONDITIONING

7:30 PM

Με τον Πάνο Κοντή

Κανε κλικ εδω